Súťaž "O zlatý kôš"

Kolégium Zelenej školy na GMMH vyhlasuje súťaž v separovaní odpadu "O zlatý kôš".
Súťaž prebieha počas tohto a budúceho týždňa.
Budeme hodnotiť ako sa žiakom darí triediť odpad do správnych košov.
Najlepšie triediaca trieda dostane okrem zlatého koša aj tortu a neskúšajka pre celú triedu.
  • ZelenyKosPlagat
 

Additional information