Adaptačné opatrenia proti suchu a povodniam

V školskom areáli vládne v posledných dňoch nebývalý stavebný ruch. Prebiehajúce úpravy umožnia,aby dažďová voda, ktorá padne na plochu striech a priľahlých plôch, bola zvedená do existujúcej studne a jazierka a nezaťažovala mestskú kanalizáciu pri prípadnej povodni. V letnom období poslúži na zavlažovanie. Navyše, pre rovnaký účel sme navrhli osadiť dve veľkokapacitné zberné nádoby na dažďovú vodu.

Tieto úpravy sú súčasťou adaptačných opatrení na sekundárne využitie zrážkovej vody prevenciou proti suchu a povodniam realizovaných v rámci projektu Modrá škola a prispejú k šetreniu pitnej vody.

 

 

Additional information