Projekty

Škola pre žiakov – žiaci pre školu

Milí študenti,

som rád, že takto symbolicky - v deň sviatku všetkých študentov – vám môžem oficiálne oznámiť otvorenie pilotného ročníka nášho školského grantového programu „Škola pre žiakov – žiaci pre školu“. Pravdepodobne ste už niekoľko informácií o možnosti získať finančné prostriedky pre realizáciu svojich nápadov a myšlienok získali od žiackej školskej rady, prostredníctvom plagátikov alebo z relácie Pauza.

V prílohe prikladám niekoľko dokumentov: kompletnú VÝZVU, kde je fungovanie programu podrobne popísané, ďalej HODNOTIACE KRITÉRIÁ, aby ste vedeli, čo všetko sa pri výbere projektov bude posudzovať a VZOR FORMULÁRA, ktorý bude potrebné pri zapojení sa do projektu elektronicky vyplniť. Link na elektronický formulár vám príde prostredníctvom Edupage, no pomocou pripojeného vzoru si môžete jeho vyplnenie premyslieť a pripraviť.

Všetky dokumenty sú priebežne dostupné aj na webovej stránke školy, resp. ďalších online komunikačných platformách.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať.

A nezabudnite... Termín na podanie projektu (vyplnenie elektronického formulára) je najneskôr do 17.12.2021, do 23:59.

Tešíme sa na vaše nápady a verím, že spoločne sa nám podarí urobiť z našej škole zas o niečo príjemnejšie miesto.

Matúš Stáňa

 

  • StudentiSkole

Additional information