Žiacka školská rada

Simulované voľby do VÚC 2017

Dnes Žiacka školská rada v spolupráci s kolektívom aktívnych študentov, ktorý funguje v rámci projektu Školy, ktoré menia svet, usporiadala simulované voľby do VÚC. Hlasovanie prebehlo anonymne cez elektronický formulár. Študenti pre krátkosť času volili len predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Voličov tvorili žiaci zo Žilinského kraja, ktorí majú 15 a viac rokov.

Touto akciou sme chceli podnietiť občiansku uvedomelosť a iniciatívu vyjadriť svoj názor vo voľbách. 

Pozn.: Volebná účasť je zo žiakov, ktorí majú 15 a viac rokov a trvalý pobyt v Žilinskom kraji, nie zo žiakov celej školy.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Additional information