Žiacka školská rada

Obedy - voľba z dvoch možností

A podarilo sa! Od začiatku šk. roka si môžete vyberať z dvoch jedál, tak ako sme Vám sľúbili.
Ďakujeme vedeniu školy a hlavne personálu školskej jedálne, že súhlasili s touto inováciou a zrealizovali ju.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • 3

Additional information