Žiacka školská rada

Voľba nového predsedu

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa uskutočnili voľby predsedu Žiackej školskej rady Gymnázia Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018. Svoj hlas vyjadrilo 90 % zástupcov z jednotlivých tried.
Na prvom mieste skončil Michal Bohuš (II. B, súčasný predseda) s podporou 53,6 %.
Na druhom mieste skončila Lucia Jurkuliaková (II. B) s podporou 21,4 %.
Na treťom mieste skončila Natália Pašková (sexta) s podporou 14,3 %.
Vzhľadom na nadpolovičnú väčšinu hlasujúcich a vyjadrenú dôveru sa súčasný predseda rozhodol viesť ŽŠR aj v školskom roku 2017/2018.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • 2

Additional information