Žiacka školská rada

Súťaž - prvé kolo

Dnes sa triedy umiestnili takto:
Na prvom mieste sa delí IV. B s I. A.
Na druhom mieste skončila tercia.
Na treťom mieste skončila septima. 

Gratulujeme, veľa tried si skutočne dalo záležať!
Pomaly začíname miešať cesto na muffiny.
Zajtra pokračujeme...

Additional information