Žiacka školská rada

Súťaž o najlepšie udržovanú triedu

Vyhlasujeme súťaž o najlepšie udržovanú učebňu!

Do súťaže sú automaticky zapojené všetky triedy, a teda všetky majú možnosť vyhrať mafiny.

Čo budeme hodnotiť? To, čo každý týždeň funkcionári vykonávajú... Zotretá tabuľa, vyložené stoličky, pozatvárané okná, bordel pod lavicami, stopy jabĺk na stene, nástenku a mnoho iného...

Jedna trieda určite vyhrá. Tak prečo nie tá tvoja?

Additional information