Verejné zbierky

Deň narcisov - 2013

Dňa 17. apríla 2013 sa uskutočnil sedemnásty ročník Dňa narcisov, verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine.Tento rok sa kampaň niesla pod heslom "Prijmite kvietok nádeje..." Naši tretiaci sa v piatok ráno za nie veľmi priaznivého počasia vybrali do ulíc a vyzbierali peknú sumu 808,89 €. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli zrealizovať zbierku a samozrejme aj tým, ktorí prispeli na dobrú vec. Tešíme sa o rok!

Additional information