Verejné zbierky

Zbierka Modrá nezábudka – 6. októbra 2021

Svetový deň duševného zdravia podporili naši dobrovoľníci účasťou v celoslovenskej zbierke Modrá nezábudka, ktorú zastrešuje Liga za duševné zdravie. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Celá kampaň Dní duševného zdravia bola zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Nikto z nás nevie, kedy bude takúto pomoc potrebovať.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom!

Trieda septima: Tamara Knoflíčková, Rebeka Škáchová
Trieda III. A: Šimon Pozor, Aneta Urbanová, Terézia Doblejová, Tamara Krajčíová
Trieda III. B: Vanda Ballonová, Ema Galschneiderová, Marína Gondová, Sarah Griešová

  • IMG_0219o

 

Additional information