Verejné zbierky

Celoslovenská zbierka Modrá nezábudka - 9. októbra 2020

9. októbra 2020 sa naši študenti zapojili do celoslovenskej zbierky Modrá nezábudka, ktorú zastrešuje organizácia Liga za duševné zdravie.

Cieľom zbierky bolo vyzbierať finančné prostriedky a podporiť sieť starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálne začlenenie. Napríklad na podporu chránených dielní, realizáciu programov vzdelávania verejnosti v otázkach duševného zdravia, podporu denných psychiatrických stacionárov, realizáciu preventívnych programov na podporu duševného zdravia, na podporu linky dôvery Nezábudka.

Viete prečo práve nezábudka je symbolom zbierky?
Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom za aktívnu účasť v zbierke.

Trieda III. A: Iľanovská Andrea, Kojš Timotej, Frlička Filip, Huleková Viktória, ChlepkováLívia, Kleinová Tereza, Turčaník Michal, Renko Matúš

Trieda septima: Maričová Beata, Španková Andrea

  • IMG_3868o

Additional information