Dobrovoľníctvo

Bubnovačka - "Aby bolo deti lepšie počuť!" - 19. novembra 2023

Aj tento rok sme sa 19. novembra stretli sa školskom dvore a hlasno si zabubnovali. Práve tento deň je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Aj keď sa môže zdať, že ochrana detí je záležitosťou iba dospelých, aj my, žiaci, musíme poznať svoje práva, vedieť rozpoznať týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka a čo nie je prítomné aj v našom okolí. Bubnovačka upozorňuje na dôležitosť dlhodobo zanedbávanej ochrany detí pred násilím, poukazuje na potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a vyjadruje hlasné NIE násiliu na deťoch. Spolu sme "rozbubnovali" školský dvor, aby bolo deti počuť, pretože ticho nič nerieši.

Timea Šlauková, septima

 • 20231120_081538110_iOS
 • 20231120_082317160_iOS
 • 20231120_082418330_iOS
 • 20231120_082420090_iOS
 • 20231120_082527180_iOS
 • 20231120_082600560_iOS
 • 20231120_082621470_iOS
 • 20231120_082622340_iOS
 • 20231120_082702290_iOS
 • 20231120_082712010_iOS
 • 20231120_082712800_iOS
 • 20231120_082730030_iOS
 • 20231120_082829070_iOS
 • 20231120_082839400_iOS
 • 20231120_082845490_iOS
 • 20231120_082901500_iOS
 • 20231120_082908310_iOS
 • 20231120_083001890_iOS
 • 20231120_083109540_iOS
 • 20231120_083124050_iOS
 • 20231120_083125280_iOS
 • 20231120_083211830_iOS
 • 20231120_083241640_iOS
 • 20231120_083242280_iOS

Additional information