Dobrovoľníctvo

Červená stužka 2019

1. december - Svetový deň boja proti AIDS.

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je šírenie povedomia o víruse HIV a ním spôsobenou chorobou AIDS. Tomuto projektu je od roku 1988 venovaný 1. december, ktorý je vyhlásený za medzinárodný deň boja proti HIV a AIDS, a s ním spojená osveta, ktorá má upozorniť na nebezpečnosť tohto vírusu, jeho prenos a prevenciu voči nemu. Červená stužka je symbolom solidarity a empatie vyjadrenej ľuďom žijúcim s týmto zdravotných postihnutím a aj na pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto vírusu zomreli. Najmä počas 1. decembra si ľudia z celého sveta na seba pripínajú červenú stužku, aby dali najavo, že téma HIV a AIDS im nie je ľahostajná. HIV a AIDS je globálny problém, ktorý sa týka každého z nás, preto žiaci aj na našej škole podporili kampaň rôznymi aktivitami ako bolo napríklad zhotovenie nástenky na túto tému umiestnenej na hlavnú chodbu, rozdávanie červených stužiek a informačných brožúrok počas prestávok a zhotovenie dotazníka, ktorý mal otestovať vedomosti žiakov. K príležitosti 1. decembra taktiež prebiehali prednášky venované HIV a AIDS určené najmä žiakom prvého ročníka, ktorých zámerom je edukovať o tejto problematike. Vyvrcholením tohto projektu bolo vytvorenie živej červenej stužky na školskom ihrisku, čoho sa zúčastnili nielen študenti, ale aj profesori oblečení do červených farieb. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do tejto akcie.

  • CervenaStuzka
  • CervenaStuzka1
  • CervenaStuzka2
  • CervenaStuzka3
  • CervenaStuzka4
  • DJI_0333
  • DJI_0342

Additional information