Školský rok 2017/18

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 20. 3. 2018 sa v priestoroch učebne SJL konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína  6. apríla 2018, ktoré sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši.                      

 II. kategória – próza

     2. miesto Katarína Plachá – príma

 II. kategória – poézia

     2. miesto Anna Beňová – príma

 III. kategória – próza

       1. miesto Veronika Laheye – sekunda, Cyntia Janťáková – kvarta

  1. miesto Marek Laheye – kvarta
  2. miesto Lucia Martišová – sekunda

III. kategória – poézia

  1. miesto Linda Krnáčová – tercia
  2. miesto Adriana Lepišová – kvarta, Daniela Kusá – sekunda
  3. miesto Karin Hrošová – sekunda

 IV. kategória – próza

  1. miesto Andrej Šintaj – I. B
  2. miesto Katarína Valová – II. A

 IV. kategória – poézia

       2. miesto Simona Matejková – II. A

       3. miesto Michaela Slotková – I. A

 

  • vitaziHK2018

 

Additional information