Školský rok 2017/18

Diskusia o extrémizme - 3. 10. 2017

Dňa 3. oktobra 2017 k nám zavítal Mgr. Ivan Moravčík z Metodicko-pedagogického centra v Žiline. Predstavil nám projekt Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov - mládež v centre pozornosti, ktorého súčasťou boli prednášky a workshopy na stredných školách v Trenčianskom a Žilinskom kraji pod záštitou Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Žiaci tretieho ročníka diskutovali na témy týkajúce sa extrémizmu a hodnôt, ktoré vyplývajú z demokracie. Vyskúšali si riešiť spoločensky náročné otázky o problémoch spojenými s rómskou komunitou, migrantmi či utečencami a hľadať čo najsprávnejšie a najspravodlivejšie riešenia. Nebola to jednoduchá úloha, ale študenti sa jej zhostili s pomerne dobrým výsledkom.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

  • 20171003_092158
  • 20171003_092202
  • 20171003_092235
  • 20171003_101233
  • 20171003_101237

Additional information