Školský rok 2017/18

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 8:00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried, žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.

Žiaci 1. ročníka, 3. ročníka a prímy budú v tento deň dostávať učebnice.

Zároveň oznamujeme žiakom školy, že potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

Additional information