Rozvrh hodín počas prijímacích skúšok - 12. 5. 2016

Vzhľadom na prebiehajúce prijímacie skúšky na štúdium v štvorročnej i osemročnej forme sa zajtra - 12. mája 2016 žiaci vyučujú podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je zverejnený tu.

Additional information