Projektové stretnutie vo Francúzsku - 14. 4. 2015

V dňoch 7. - 10. apríla 2015 sa uskutočnilo záverečné projektové stretnutie vo francúzskom meste Toulouse. Tohto stretnutia sa pod vedením p.p. Hybenovej a p.p. Kubaškovej zúčastnili tri študentky nášho gymnázia - Barbora Balážová (III.A), Bibiana Petrová (II.B) a Gabriela Kučkovská (II.B). Prvý deň stretnutia sa niesol v znamení prezentácií účastníkov projektu Ride for Health and Green Planet zo Španielska, Talianska,  La Reunion, Turecka, Slovenska a Francúzska. V popoludňajších hodinách prebehol Town Quiz, v rámci ktorého sme lepšie spoznali hosťujúce mesto, a plavba po Canal du Midi. V stredu sme navštívili La Cité de l´Espace. Vo štvrtok sa konali workshopy, v rámci ktorých si študenti zdokonalili svoje zručnosti v oblasti prvej pomoci (resuscitácia, stabilizovaná poloha), praktických činností týkajúcich sa bicykla (oprava defektu, jazda zručnosti), výživy (zostavovanie jedálničkov), ale aj umeleckej tvorby s tematikou cyklistiky.V piatok sme navštívili Dom bicyklov, kde sme si všetci bicykle aj požičali, aby sme si v rámci dopoludňajšej jazdy pozdĺž  časti Canal du Midi mohli užiť nielen krásne jarné počasie, ale aj obdivovať hosťovské mesto.

Záverečná Farewell party ukázala, že tento projekt priniesol účastníkom nielen nové vedomosti, skúsenosti a zdokonalenie komunikačných zručností v cudzom jazyku, ale v neposlednom rade aj nové priateľstvá.

 • 2015-04-08 10.41.59
 • DSC01005
 • DSC01042
 • DSC01051
 • DSC01053
 • DSC01057
 • DSC01076
 • DSC01080
 • DSC01092
 • DSC01116
 • P_20150406_191112
 • P_20150407_162703
 • P_20150407_165513
 • P_20150408_104842

Additional information