Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 11. 3. 2015

Dňa 11. marca 2015 sa na pôde Gymnázia M. M. Hodžu uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v II., III. a IV. vekovej kategórii. 

Výsledková listina:   

II. kategória - próza

 1. M. Laheye - príma - postup na OK HK
 2. B. Knapcová - príma
 3. C. Janťáková - príma; S. Grajková - príma; B. Maričová - príma

II. kategória - poézia

 1. S. Belluš - príma - postup na OK HK
 2. A. Lepišová - príma
 3. D. Wágnerová - príma

III. kategória - próza

 1. E. Forgáčová - sekunda - postup na OK HK
 2. S. Hazuchová - tercia

IV. kategória - próza

 1. A. Kňazovický - I.A - postup na OK HK; A. Miertušová - II.B - postup na OK HK
 2. A. Majerníčková - kvinta
 3. I. Beňová - septima

IV. kategória - poézia

 1. Z. Dyrčíková - II.A - postup na OK HK; O. Mráz - septima - postup na OK HK
 2. J. Bochnička - septima; D. M. Droppa - septima
 3. Z. Šarišská - I.B; Z. Morongová - I.B; M. Uličný - I.B

Srdečne blahoželáme!            MZ VO JaK - sekcia SJL

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína bude 30. - 31. marca 2015       v Centre voľného času Liptovskom Mikuláši.

                                                                                    

 

Additional information