Európsky deň jazykov - „Prelož a zaspievaj!“ (Košice 22. 9. 2014 )

Prihlásenie do tejto súťaže bolo čisto náhodné. Myšlienka sa zrodila ešte na konci školského roka 2013/2014. Keďže sme boli úspešní na viacerých frankofónnych súťažiach, rozhodli sme sa zúčastniť aj tejto súťaže.

Prvou podmienkou súťaže bolo vybranie piesne, ktorú sme preložili do francúzskeho jazyka. Vybrali sme pieseň, s ktorej prekladom nám pomohli pani profesorky Ďurkovská a Hiková. Po namáhavom preložení skladby nasledovalo zaslanie nahrávky. S pomocou pani profesorky Jozefkovej, ktorá sa starala o hudobnú stránku a pána profesora Pataya, ktorý sa postaral o technickú časť, sme nahrali a odoslali nahrávku. Celé leto sme netrpezlivo čakali na výsledky výberu. Tesne po začiatku nového školského roka nám prišla kladná odpoveď, a tak sme sa pustili do nácviku piesne.

Dňa 22.9.2014 sa začala naša cesta do Košíc, s tromi študentmi zo IV. C (Silvia Máliková, Matúš Hrnčiar, Soňa Oravcová) a dvomi študentkami zo IV. B (Gabriela Grusková, Lenka Felcanová) s menšou zastávkou v Krompachoch, kde sa odpojil rušeň. V časovej tiesni sme nakoniec dorazili na miesto, kde sa mala súťaž konať. A na naše veľké prekvapenie sa konala na námestí mesta na veľkom pódiu, avšak podmienky boli zhoršené daždivým počasím. Na súťaži sa zúčastnilo 9 súťažiach z rôznych kútov Slovenska, s rôznymi interpretáciami preložených piesní. Súťažiaci spievali po rusky, nemecky, anglicky. Francúzsky jazyk sme zastupovali na súťaži ako jediní. Každý jazyk mal príslušného porotcu, ktorý hodnotil preklad a tiež prejav. Aj napriek daždivému počasiu sme mali veľké obecenstvo, ktoré súťažiacich vždy podporilo. 

Po odprezentovaní piesní nasledovalo vystúpenie amerického študenta, ktorý spieval v slovenčine a po ňom nasledovalo vyhlásenie výsledkov. Umiestnili sme sa na 3. mieste s piesňou L´eau, qui me tiendra sur cette eau (Voda, čo ma drží nad vodou - Elán) a vyhrali sme hodnotné ceny, ktoré nás príjemne potešili. Tu si môžete vypočuť našu nahrávku, ktorá je však v pôvodnej verzii. 

Matúš Hrnčiar, IV. C

  • 0
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Additional information