Školský rok 2006/07

Prijímacie skúšky na osemročné gymnázium - 15. 5. 2007

Žiaci štvrtých ročníkov ZŠ prišli zložiť skúšku potrebnú na prijatie na Gymnázium M. M. Hodžu. Prvou časťou skúškou sú psychotesty, druhou test zo slovenského jazyka a matematiky.

 • p5150032
 • p5150033
 • p5150034
 • p5150035
 • p5150036
 • p5150038
 • p5150040
 • p5150041
 • p5150042
 • p5150043
 • p5150044
 • p5150045
 • p5150046

Additional information