DELF - január 2024

Študentky oktávy Adriana Piovarčiová a Soňa Žišková úspešne absolvovali jazykové skúšky z francúzskeho jazyka a získali medzinárodný certifikát DELF na úrovni B2 a B1.

Bravo et félicitations!

  • picture1

Additional information