Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

 23. 12. 2023 – 7. 1.2024

 Prajeme všetkým krásne a pokojné sviatky. 

 Stretneme sa v pondelok, 8.1.2024.

                                                        vedenie školy

Additional information