Tajomstvo metafory

V pondelok 16. októbra 2023 sme sa zúčastnili workshopu Tajomstvo metafory, ktorý pripravila Liptovská knižnica G. F. Belopotockého. Do tajomstva metafory, jej princípov, typológie a príbuzných trópov (metonymia, symbol, alegória) nás teoreticky, prakticky a zážitkovo uviedli literárna vedkyňa doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. (FF KU v Ružomberku) a poetka, textárka a prekladateľka Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. (PF KU v Ružomberku). Po úvodnej prednáške spojenej s prezentáciou sme pomocou kreatívnych cvičení vytvorili vlastné texty, pričom ich základom boli práve obrazné pomenovania. Súčasťou seminára bola prezentácia knihy Slovníček z básničiek (praktická KPZka teórie poézie pre študentov a priaznivcov básne), ktorá veľmi pútavým a zároveň praktickým spôsobom objasňuje tajomstvá obraznosti v poetickom texte.

Workshop aktívne absolvovali: Tereza Šuchaňová (kvinta), Mia Belica a Isabella Šimanská (sexta), Eva Šeďová a Filip Močiliak (I.A); Lucia Martišová, Adriana Piovarčiová a Soňa Žišková (oktáva).

Additional information