Slávnostná rozlúčka s maturantmi - 19. mája 2023

V svoj posledný školský deň sa maturanti rozlúčili s ostatnými žiakmi školy bujarým sprievodom cez špalier na hlavnej chodbe. Potom ich čakala v telocvični školy oficiálnejšia rozlúčka s učiteľmi. Zazneli príhovory, poďakovania, ocenili sme tých, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky,

Nakoniec sme symbolickým posledným zvonením každého vyprevadili na akademický týždeň, po ktorom ich čakali ústne maturitné skúšky.

 • IMG_8730
 • IMG_8731
 • IMG_8732
 • IMG_8737
 • IMG_8740
 • IMG_8741
 • IMG_8742
 • IMG_8746
 • IMG_8748
 • IMG_8749
 • IMG_8750
 • IMG_8758
 • IMG_8759
 • IMG_8760
 • IMG_8762
 • IMG_8763
 • IMG_8765
 • IMG_8767
 • IMG_8768
 • IMG_8770
 • IMG_8773
 • IMG_8774
 • IMG_8775
 • IMG_8776
 • IMG_8778
 • IMG_8780
 • IMG_8782
 • IMG_8784
 • IMG_8786
 • IMG_8788
 • IMG_8790
 • IMG_8792
 • IMG_8794
 • IMG_8795
 • IMG_8799
 • IMG_8800
 • IMG_8802
 • IMG_8804
 • IMG_8806
 • IMG_8809
 • IMG_8810
 • IMG_8811
 • IMG_8812
 • IMG_8813
 • IMG_8814
 • IMG_8819
 • IMG_8822
 • IMG_8828
 • IMG_8829

 

Additional information