Školské kolo Ekonomickej olympiády 2022

V termíne 5. – 16. 12. 2022 sa uskutočnilo online školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS. Do 6. ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojili aj študenti 3. ročníka a septimy (v rámci predmetu OBN) a študenti 4. ročníka, ktorí majú predmet ROBN. Na postup do krajského kola bolo potrebných 68 % a viac z testu, ktorý študenti absolvovali.

Za našu školu postúpili do krajského kola nasledovní študenti:

  1. Droppa Matej (oktáva)
  2. Baláž Marek (4.A)
  3. Širicová Lujza (3.B)
  4. Marková Ema (septima)

Možnosť postúpiť do krajského kola má aj jeden študent z nasledujúcej trojice:

  1. Klimáček Matej (3.B)
  2. Lizúch Peter (4.A)
  3. Polečová Lucia (septima)

Keďže mali rovnaký počet bodov a za školu môže postúpiť celkovo 5 žiakov, môže reprezentovať školu v krajskom kole len jeden z nich.

 Všetkým študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 14. 2. 2023 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

 PK OBN

Additional information