Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa

5. 9. 2022 o 9.30 hod.

na školskom dvore.

Žiaci prímy, I. A, I. B, III. A, III. B a septimy
budú v tento deň dostávať učebnice.

 

Additional information