Čitateľská výzva

Žiacka školská rada sa pri príležitosti marca, mesiaca knihy rozhodla podporiť čítanie medzi žiakmi našej školy dvomi aktivitami.

Prvou z nich bola "Čitateľská výzva". Žiaci odovzdávali svojim vyučujúcim čitateľské denníky z kníh, ktoré prečítali.

Na prvom mieste spomedzi tried sa umiestnila trieda Sekunda (29 čitateľských denníkov). Odmenou pre nich bola krásna "knižná" torta.

Zo žiakov prvé miesto zaslúžene obsadila Júlia Tajátová (sekunda) s 26 čitateľskými denníkmi. O druhé miesto sa rozdelili Alica Šlachtová (I. A) a Lenka Lakotová (kvarta) - obe mali po štyri čitateľské denníky.

Druhou "knižnou" aktivitou ŽŠR bol swap kníh - knižná burza, kde žiaci mohli priniesť už prečítané knihy a odniesť si zase iné.

 

  • DSC08340
  • DSC08344
  • DSC08346
  • DSC08350
  • DSC08352
  • DSC08358
  • DSC08360

 

Additional information