ucitelia

Učitelia v školskom roku 2020/2021

 

Meno a priezvisko aprobácia   Telefón 044 55183 kl.  
  Kamila Astafyeva RUJ lektor RUJ 39  
Mgr. Jana Buzáková MAT/INF učiteľ s prvou atestáciou 27  
Mgr. Lenka Brownová ANJ samostatný učiteľ 26  
Mgr. Lýdia Čajková ANJ/ON učiteľ s druhou atestáciou 33  
PaedDr. Anna Ďaťková BIO/VV/ANJ učiteľ s prvou atestáciou 38  
Mgr. Dagmar Dzurošková NEJ/Tv učiteľ s druhou atestáciou 41  
Mgr. Miriam Habánková BIO/CH učiteľ s druhou atestáciou 30  
Mgr. Monika Hazuchová MAT/FYZ učiteľ s druhou atestáciou 25 O mne
Mgr. Marcela Hollá NOS učiteľ s druhou atestáciou 33  
Mgr. Petra Jozefková NEJ/HV samostatný učiteľ 39  
Mgr. Janetta Kaľavská ANJ/ON učiteľ s prvou atestáciou 26  
Mgr. Ján Kalinay TV/GEO učiteľ s druhou atestáciou 21  
Mgr. Alena Kubašková SJL/TV učiteľ s druhou atestáciou 24  
Mgr. Andrea Kubínová SJL-EST(AJ) učiteľ s druhou atestáciou 26  
Mgr. Alžbeta Kucháreková HIST/SJL učiteľ s druhou atestáciou 24  
Mgr. Miroslav Marko SJL/DEJ učiteľ s druhou atestáciou 24  
Mgr. Iveta Marková NOS/DEJ učiteľ s druhou atestáciou 24  
Mgr. Miroslava Mišíková BIO/FYZ učiteľ s prvou atestáciou 38  
Mgr. Jana Odleváková BIO/CHE učiteľ s prvou atestáciou 30 O mne
PaedDr. Miriam Ošková TV/GEO učiteľ s druhou atestáciou 21  
  Lenka Škorupová INF/MAT učiteľ s druhou atestáciou 27  
Ing. Tibor Patay INF učiteľ s prvou atestáciou 28  
Mgr. Marianna Rusnáková SJL-ANJ učiteľ s prvou atestáciou 26  
PhDr. Vlasta Serdelová SJL/NEJ učiteľ s druhou atestáciou 36 O mne
PhDr. Matúš Stáňa MAT/INF samostatný učiteľ 37  
Mgr. Eva Šenšelová ANJ učiteľ s prvou atestáciou 26  
PaedDr. Vlasta Šiarniková NEJ/EST učiteľ s druhou atestáciou 41  
RNDr. Jozef Škorupa MAT/FYZ učiteľ s druhou atestáciou 35 O mne
Mgr. Roman Toček FYZ/ZT učiteľ s druhou atestáciou 25  
Mgr. Alexandra Vyskočániová MAT/PSYCH učiteľ s prvou atestáciou 27 O mne
RNDr. Anna Žiaková MAT/FYZ učiteľ s druhou atestáciou 25 O mne
Mgr. Ján Žuffa TV/BV samostatný učiteľ 34  
Mgr. Zuzana Majchutová FRJ/DEJ samostatný učiteľ 39  
Mgr. Marián Bochnička NV ev. samostatný učiteľ    
Mgr. Martin Chmúra SJL-NV rk samostatný učiteľ    
Mgr. Jana Hiková SJL/FRJ samostatný učiteľ    

 

O učiteľoch a zamestnancoch sú informácie aj na EDUPAGE

Additional information