Jazyková škola

Cenník školného na jazykovej škole

1. polrok 2. polrok Postupový test Všeobecná štátna jazyková skúška
Zápisné Školné Školné
10 € žiaci: 60 €
dospelí: 110 €
žiaci: 40/60 €
dospelí: 110 €
6 €

Poplatok za štátnu jazykovú skúšku 90 Eur/ interní poslucháči

100 Eur/ externí poslucháči

 

 

Additional information