Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 7. marca 2024

Vo štvrtok 7. marca 2024 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v II. , III. a IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do okresného kola. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

II. kategória – próza
    1.    Daniel Šmiček (príma)
    2.    Oliver Gergelčík (príma)
    3.    Vivien Hesteriaková (príma)

II. kategória – poézia
    1.    Joel Lacika (príma)
    2.    Katarína Kroulíková (príma)

III. kategória – próza
    1.    Filip Szuperák (kvarta)
    2.    Michaela Bobušová (sekunda)

IV. kategória – poézia
    1.    Soňa Žišková (oktáva)
    2.    Sabína Sofia Szuperáková (I.A)
    3.    Filip Močiliak (I.A), Eva Šeďová (I.A)

 

  • 20240308_095605
  • 20240308_095623

Additional information