Súťaž Mladý Európan – 20. apríla 2023

Dňa 20. apríla 2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Organizátormi súťaže boli Europe Direct na Slovensku a Európske informačné centrum v Bratislave.
Trojčlenné súťažné tímy sa stretli v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Našu školu reprezentoval tím v zložení: Adam Droppa, Ema Marková a Soňa Žišková zo septimy. Súťaž suverénne vyhrali a postúpili do národného kola, ktorého hostiteľom bude Prešovská univerzita v Prešove.

Septimánom srdečne blahoželáme!

PK DEJ a OBN

  • s2
  • s3

Additional information