Zážitkové formy vzdelávania

Prednáška a workshop v kultúrnom centre Diere do sveta

14. septembra 2023 sa študenti triedy III. B zúčastnili prednášky a workshopu s bezpečnostným expertom Tomášom Kriššákom, ktorý je autorom komixu Kira.
Tomáš Kriššák je odborník na informačnú bezpečnosť, ktorý sa roky venuje rozvoju kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.
V jeho portfóliu je množstvo činností a projektov zameraných na rozvíjanie týchto v súčasnosti potrebných vlastností.
Aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom u našich študentov. Boli radi, že mali možnosť zúčastniť sa workshopu.

  • IMG-0775
  • IMG-0777
  • IMG-0778

Additional information