Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v šk. roku 2020/21

Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy v školskom roku 2020/21, ktoré bolo 18. septembra 2020, sme si potvrdili:
* že chceme naďalej pracovať na premieňaní nášho okolia na zelenšie,
* že našou prioritnou témou zostávajú odpady,
* že chceme znížiť množstvo odpadov na škole.

Dohodli sme sa, že sa rozdelíme sa do pracovných skupín: Kontajnery (monitorovanie veľkých kontajnerov pri telocvični), Koše (koše v triedach na chodbách - označovanie, premiestňovanie, nasadenie nových), Triedy (kontrolovanie triedenia v triedach, komunikácia so žiakmi), Nástenky (nástenky).

Začali sme s denným monitorovaním školských kontajnerov, lebo doteraz vlastne nevieme, koľko odpadu v škole vyprodukujeme.

Privítali sme medzi sebou nových členov - Júliu Tajátovú z prímy, Samuela Chovanca z I. B a Adrianu Piovarčiovú a Martinu Škáchovú z kvinty.

Tešíme sa z toho, že sme sa po dlhšom čase zase stretli a aj na prácu v programe Zelená škola.

Additional information