Akumulačné nádrže

Pre sekundárne využitie dažďových vôd sme navrhli osadiť dve akumulačné nádrže na zber dažďovej vody. Postupne boli rozmiestnené na plochu školského dvora. Tieto zásahy vyžadovali dlhodobé naplánovanie, uskutočnenie výberového konania a mnohé ďalšie náležitosti. Nebolo jednoduché rozrušiť existujúcu betónovú plochu, vykovať jamu pre uloženie zberných nádob. Všetky časti nádrží, ktoré zadržiavajú vodu, musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke. 
Tieto podzemné nádrže sa  budú plnohodnotne využívať pri šetrení pitnej vody na účely zavlažovania, ktorú nahradíme dažďovou vodou.

 • IMG_4025
 • IMG_4026
 • IMG_4027
 • IMG_4028
 • IMG_4059
 • IMG_4063
 • IMG_4064
 • IMG_4066
 • IMG_4070
 • IMG_4073
 • IMG_4077
 • IMG_4081
 • IMG_4083

Additional information