Členovia

2007/2008 - 2014/2015

Neexistujú záznamy o členoch Žiackej školskej rady z dôvodu benevolentného prístupu k administratíve vtedajšieho predsedníctva Žiackej školskej rady.

Additional information