Členovia

2016/2017

Predseda: Michal Bohuš (II. B)

Podpredseda: Andrea Jurgošová (Septima)

Trieda: Zástupca: Náhradník:
Prima Adam Droppa Karin Hrošová
Sekunda Lukáš Hladký Katarína Gonšenicová
Tercia Marek Laheye Cyntia Janťáková
Kvarta Simona Matejková Natália Kalinayová
Kvinta Viktória Palovičová Romana Romančíková
Sexta Natália Pašková Matúš Prokop
Septima Andrea Jurgošová Lenka Harichová
I. A Zuzana Pavelicová Katarína Mikulová
I. B Jakub Didek Katarína Húleková
II. A Dávid Kučkovský Jaroslav Kačmarčík
II. B Lucia Jurkuliaková Barbora Vítková
III. A Alexandra Ostrowska Andrea Čabajová
III. B Pavla Hricová Klaudia Baranovičová
IV. A Bronislava Piovarčiová Zuzana Dyrčíková
IV. B Juraj Kozák Bronislava Dorušincová

Additional information