Členovia

2019/2020

Predseda: Linda Krnáčová (Kvinta)

Podpredseda: Melánia Göcsová (II. B)

Trieda:

Zástupca: Náhradník:
Prima Martina Radičová -
Sekunda Michal Trnečka Ondrej Machovec 
Tercia Timea Šlauková
Kvarta Karin Hrošová Sofia Lacová
Kvinta Lucia Hatiarová Juliána Perdeková
Sexta Cyntia Janťáková Marek Laheye
Septima Natália Kalinayová
Oktáva Romana Romančíková Viktória Palovičová
I. A Marek Balaž Matúš Ligas
I. B Nikola Jambrichová Ema Galschneiderová
II. A Karoína Frianová Michal Turčaník
II. B Melánia Göcsová Laura Štepitová
III. A Sarah Kováčiková Jakub Machovec
III. B Peter Skusil -
IV. A Katarína Mikulová Simona Tylková
IV. B Katarína Húleková Jakub Didek

 

Additional information