Žiacka školská rada

Aliancia stredoškolákov má výsledky

Aj my, členovia Žiackej školskej rady, sme vypĺňali tento dotazník. Najpálčivejším problémom boli tieto dve odpovede, ktoré sú uvedené vo videu. V našej škole to však nie je celkom tak.

Vedenie našej školy s nami úzko spolupracuje, a preto u nás netreba zdôrazňovať, aby bolo vedie školy povinné sa vyjadriť k návrhom a aby pripravovalo rozpočet s nami.

Chceme sa poďakovať vedeniu školy, že je o krok napred a takéto veci už riešiť nemusíme.

Ďakujeme Aliancii stredoškolákov, že sa zaujímate o orgány, ako sú žiacke školské rady. Len tak ďalej!

Michal Bohuš, bývalý predseda

Additional information