Žiacka školská rada

Valentínska pošta

Dňa 14. 02. sa na našej škole uskutočnilo rozdávanie valentínskej pošty. Počas pondelka a utorka mali študenti možnosť vhodiť svoj odkaz do škatule na vrátnici. Mali tak šancu ukázať svojim spolužiakom, že im na nich záleží. Mnohí túto šancu využili a potešili tak svojich kamarátov. Poslali im milý odkaz alebo čokoládu. Dostávanie valentínok neobišlo ani niektorých učiteľov. Veríme, že akcia bola úspešná a stane sa z nej pekná každoročná tradícia.

  • download

Additional information