Hodžov samovzdelávací spolok

Stanovy Hodžovho samovzdelávacieho spolku

Správa o činnosti za rok 2011

Vážení rodičia, bývalí absolventi a priatelia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu!

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní na niektoré verejnoprospešné účely.
V roku 2005 obnovil svoju činnosť Hodžov samovzdelávací spolok, ktorý podporuje projekty, mimoškolské aktivity a talentovaných žiakov na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Poukázaním 2% dane na účet Hodžovho samovzdelávacieho spolku pomôžete škole udržať status modernej a príležitosti podporujúcej školy.

Tlačivo na poukázanie 2% dane PDF, RTF

Additional information