Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa žiaci našej školy Laura Saláková a Alica Šmigurová z II. B a Ján Šebo z III. A zúčastnili na Slávnostnej certifikácii 9. ročníka medzinárodného programu Zelená škola, ktorú organizovala kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Súčasťou podujatia boli exkurzie, workshopy, slávnostná recepcia a odovzdávanie ceny Živel za environmentálnu výchovu. V tomto certifikačnom období sa do programu zapojilo 271 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získalo 14 škôl. Medzi 41 škôl, ktoré získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“ sa zaradila aj naša škola.

  • DSCI0665
  • DSCI0666
  • sken_podakovanie

 

Additional information