Zobrazené položky 
Adaptačné dni - 3. - 5. 9. 2014
Adaptačné dni - stretnutie organizátorov - 22. 8. 2014
Budova školy bude počas letných prázdnin zatvorená
Cyklotúra - 30. 6. 2015
Deň jabĺk 2014 - 17. 10. 2014
Deň otvorených dverí - 1. decembra 2014
Deň šalátov 2014 - 29. 10.2014
Grétka Křivánková ocenená predsedom ŽSK - 22. 4. 2015
GUČ - špeciálne vydanie ku Dňu otvorených dverí - 2. 12. 2014
Halloweenska párty - 28. 10. 2014
Imatrikulácie primánov 2014 - 16. 10. 2014
Konkurz na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia jazykovej školy“ - 19. 6. 2015
Krúžok "Viac ako peniaze" - september 2014
Krúžok Esperanta - 17. 9. 2014
Októbrová návšteva francúzskych učiteliek - 6. 11. 2014
Opustil nás Zdeněk Hýpal - 13. 4. 2015
Oznam školskej jedálne ku koncu školského roka 2014/2015
Oznam školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu ku koncu kalendárneho roka 2014
Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku objednávania obedov
Oznamy k začiatku školského roka 2014/2015
Ponuka krúžkov na školský rok 2014/2015
Predĺženie platnosti čipu na ISIC preukazoch pre účely dopravy za 30. jún 2015 - 4. 6. 2015
Projektové stretnutie vo Francúzsku - 14. 4. 2015
Prosba o podporu projektu na obnovu priestorov školskej jedálne - 24. 11. 2014
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 22. mája 2015
Slávnostný koniec školského roka 2014/2015 - 30. 6. 2015
Staff ride Strečno - 28. 10. 2014
Triedy - školský rok 2014/2015
Začiatok šk. roka 2014/2015 - 3. 9. 2014
Zavádzame nový dochádzkový systémik - 13. 5. 2015

Additional information