Sadenie v Jasnej - 11. 6. 2021

Posledné sadenie, na ktorom sme sa túto sezónu podieľali, bolo v Jasnej. Na akcii organizovanej OZ LiPa - Liptovskí aktivisti na Bjornsornovej chate študenti Gymnázia spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vysadili niekoľko desiatok veľkých stromov.

 Ing. T. Patay, koordinátor programu Zelená škola na GMMH LM 

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Sadenie v Okoličnom - 12. 5. 2021

V stredu 12. 5. 2021 OZ Lipa - Liptovskí aktivisti a OZ Tatry znova organizovali výsadbu stromov v rámci projektu Liptovské stromoradia. Tento krát išlo o sadenie popri cyklochodníku v Okoličnom na sútoku Smrečianky a Váhu.

Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo približne 40 dobrovoľníkov z radov žiakov školy. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomohli zasadiť 70 vzrastlých javorov, ktoré skrášlia túto časť mesta a budú poskytovať tieň všetkým používateľom cyklochodníka.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 16. 4. 2021

V súlade s dlhoročnou tradíciou čistenia brehov Liptovskej Mary žiakmi našej školy sme sa aj tohto roku pridali k výzve OOCR Liptov a zapojili sa do 7. ročníka "Envirodňa na Liptove". Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo 64 žiakov a pani profesorka Hazuchová. V piatok 16. 4. 2021 sme dôkladne vyčistili celý pridelený úsek brehu Liptovskej Mary v Palúdzke - od ústia Váhu až po triedičku štrku. Minimálne 10 ďalších žiakov našej školy zbieralo v tento deň odpad na iných úsekoch okolo Liptovskej Mary.

Veríme, že sme svojou troškou prispeli k tomu, aby bol náš Liptov krajší a čistejší a dúfame, že vyčistený úsek zostane vyčistený čo najdlhšie.

 • m
 • o
 • r
 • s2
 • w
 • z

Viac fotografií zobrazíte kliknutím na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 16. 4. 2021

Sadenie stromov - Jamník - 12. 4. 2021

Druhou tohtoročnou "outdoorovou" aktivitou v rámci projektu Zelená škola bolo sadenie stromov v Jamníku. Dvanásť žiakov a jeden učiteľ - členovia Kolégia Zelenej školy na GMMH sa zúčastnili ako dobrovoľníci aktivity OZ Lipa v pondelok 12. 4. 2021 popoludní. Pomohli sme pri vysadení niekoľkých desiatok listnatých stromov popri starej ceste z Jamníka do Podturne. Veríme, že revitalizáciou starej aleje potešíme cyklistov, bežcov aj všetkých ostatných, ktorí pôjdu okolo.

 • c
 • d
 • h

Čítať ďalej: Sadenie stromov - Jamník - 12. 4. 2021

Sadenie stromov v Smrečanoch - 9. apríla 2021

V piatok 9. apríla 2021 sa 13 našich žiakov s jedným učiteľom, zapojených do programu Zelená škola, dobrovoľne zúčastnilo na sadení stromčekov. Spolu s OZ Lipa sa vďaka projektu OZ Tatry vysadilo dokopy 30 veľkých stromov lipy v oblasti Smrečian. Za pomoci hrablí a motýk sme zrovnávali zeminu nanosenú bágrom, do ktorej boli stromčeky zasadené a vytvorili tak pre ne ideálnu pôdu na následný rast. Výsledkom je lipová alej, spríjemňujúca turistický chodník popri rieke Smrečianka. Nechýbala ani záverečná dokumentácia pracovníkov a natáčanie ich krátkych príhovorov k akcii. Okrem výslužky od starostu obce sme si odniesli aj pocit zadosťučinenia a motiváciu ďalej sa zapájať do podobných projektov a tým napomáhať životnému prostrediu. Skrášľovať okolie nezištne, pre dobrý pocit je jeden z najlepších činov, ako pomôcť. Tak nabudúce poď s nami aj ty!

Leila Bieliková, septima

 • a
 • d
 • j
 • u

Ďalšie fotografie zobrazíte kliknútím na "Čítaj viac".

Čítať ďalej: Sadenie stromov v Smrečanoch - 9. apríla 2021

Osádzanie knižnej búdky - 25. septembra 2020

Prvou našou "vonkajšou" akciou v tomto školskom roku v rámci projektu Zelená škola bolo osádzanie knižnej búdky v parčíku pred školou v spolupráci s OZ Oživô v piatok 25. septembra 2020. Ani daždivé počasie neodradilo členov OZ Oživô, Kolégia Zelenej školy od naplánovanej akcie. Pán riaditeľ predniesol slávnostný príhovor a pán školník pomohol s osadením búdky do trávnika v parčíku. Veríme, že tu bude dlho slúžiť svojmu účelu.

Myšlienkou knižnej búdky je dať už prečítaným knihám druhú šancu. Aj takto chceme prispieť k znovupoužívaniu kníh a k šetreniu životného prostredia.
V búdke sú knižky rôzneho druhu, od kuchárok, cez romány až po literatúru faktu. Knižky si môžete požičiavať alebo aj vymieňať za iné už prečítané knižky.

Knižná búdka je zamknutá číselným kódom, aby boli knižky ochránené. Kód je 312, pokojne ho šírte ďalej medzi všetkými dobrými ľudmi, ktorí budú k búdke pristupovať s láskou.

Čítaniu a výmene kníh zdar!

 • n_20200925_091240
 • n_20200925_091625
 • o_20200925_091252
 • v_20200925_091038
 • v_20200925_091315
 • v_20200925_091324
 • v_20200925_091549
 • v_20200925_091605

Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v šk. roku 2020/21

Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy v školskom roku 2020/21, ktoré bolo 18. septembra 2020, sme si potvrdili:
* že chceme naďalej pracovať na premieňaní nášho okolia na zelenšie,
* že našou prioritnou témou zostávajú odpady,
* že chceme znížiť množstvo odpadov na škole.

Dohodli sme sa, že sa rozdelíme sa do pracovných skupín: Kontajnery (monitorovanie veľkých kontajnerov pri telocvični), Koše (koše v triedach na chodbách - označovanie, premiestňovanie, nasadenie nových), Triedy (kontrolovanie triedenia v triedach, komunikácia so žiakmi), Nástenky (nástenky).

Začali sme s denným monitorovaním školských kontajnerov, lebo doteraz vlastne nevieme, koľko odpadu v škole vyprodukujeme.

Privítali sme medzi sebou nových členov - Júliu Tajátovú z prímy, Samuela Chovanca z I. B a Adrianu Piovarčiovú a Martinu Škáchovú z kvinty.

Tešíme sa z toho, že sme sa po dlhšom čase zase stretli a aj na prácu v programe Zelená škola.

Zbieranie odpadu pri Smrečianke - 4. júna 2020

Vo štvrtok 4. júna 2020 žiaci, zapojení do programu Zelená škola, pozbierali odpad pri riečke Smrečianke. Vyčistili sme od odpadov oba brehy Smrečianky od Zábavného parku Liptov pri Vitálišovciach až po cestný most na hlavnej ceste v Okoličnom. Celkovo sme prešli 8,2 km a nazbierali 12 vriec odpadu.
Za spoluprácu a koordináciu ďakujeme mestu Liptovský Mikuláš a OZ TATRY.

 • 01PredZberom
 • 0200604_085245
 • 0200604_085352
 • 0200604_085407
 • 0200604_090750
 • 0200604_093026
 • 0200604_102352
 • 021632006_672969013555537_8702470367312084992_n
 • 02Pozbierane
 • 101545594_864733830715940_8389182786883289088_n
 • 101713843_250191199595359_4349505529458982912_n
 • 101943135_381238656166732_4656817629263036416_n
 • 1311556165

Zelená škola - úvodný brainstorming

Ďalšie stretnutie kolégia Zelenej školy sa uskutočnilo 19. 12. 2019. Obsahom bol brainstorming na tému "čo by sme vedeli okolo seba zlepšiť v rámci programu Zelená škola". Hlasovaním sme si určili priority, ktorým sa chceme venovať. Následne sa študenti rozdelili do akčných tímov, ktoré v priebehu ďalších týdžňov a mesiacov spracujú komplexný monitoring environmentálnej situácie v našej škole a jej okolí.  

 • IMG_5246
 • IMG_5250

 

Podkategórie

Additional information