Župná kalokagatia 2017

Dňa 13.6. 2017 sa naši študenti Andrea JURGOŠOVÁ (septima), Michaela KUBÍKOVÁ (septima), Adrián KŇAZOVICKÝ (III. A), Michal MATEJKA (III. A) a Patrik JAMBRICH (III. A) zúčastnili na športovo-vedomostnej súťaži žiakov stredných škôl: „ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2017.“
Študenti plnili na stanovištiach rôzne úlohy z oblasti topografie, protipožiarnej ochrany, zdravotnej prípravy, BOZP a PIO. Odpovedali na otázky z histórie, geografie, ekonomiky, športu, dopravy, práva a anglického jazyka.
Študenti obsadili 6.miesto v regionálnom kole.
Srdečne im gratulujeme.

 • IMG_20170613_093702
 • IMG_20170613_113858

Bambifest 2017

Volejbalový turnaj
V piatok 9. júna sa uskutočnil mixový volejbalový turnaj organizovaný v rámci Bambifestu 2017. Zápasy sa niesli prevažne v priateľskom duchu. Naše družstvo v zložení: Zdenek Král (II. B), Dávid Kučkovský (II. A), Marek Machovec (II. B), Adam Buvala (IV. B), Jana Šimková (I. B) a Lucia Jurkuliaková (II. B) si po rozhodujúcom zápase s Evanjelickým gymnáziom Juraja Tranovského vybojovalo prvé miesto a turnaj vyhralo.
Hráčom gratulujeme!

Teambuilding
V noci zo štvrtka na piatok sme sa zúčastnili teambuildingu organizovaného v rámci Bambifestu pre mládežnícke organizácie na Liptove. Náš tím žiackej školskej rady zastupovali Katarína Húleková, Jakub Didek, Romana Romančíková, Lucia Jurkuliaková a Michal Bohuš, ktorí boli vybraní na základe účastí na stretnutiach počas celého školského roka. Náš tím absolvoval rôzne úlohy zamerané na upevňovanie kolektívu a vzájomnú pomoc pri riešení problémov. Oproti minulému roku, kedy sme skončili na 7. mieste, sme urobili veľký skok a umiestnili sa na 1. mieste.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať organizátorom Bambifest Liptovský Mikuláš za túto záživnú akciu, na ktorej sme sa naučili lepšie spolupracovať, premôcť malé neúspechy, postupovať ako tím, podporovať sa a hlavne sme sa zabavili. Oproti minulému roku sa akcia rozhodne zlepšila - pribudli premyslenejšie rôznorodé úlohy a úžasná atmosféra, ktorá prispela k príjemnému zážitku. Organizátorom prajeme chuť a energiu na prípravu tejto akcie na budúci rok.
Ešte raz – ďakujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 1
 • 2

Naše družstvá úspešné v súťažiach prvej pomoci

Výhru v regionálnom kole súťaže družstiev mladých zdravotníkov si 2. 5. 2017 suverénne vybojovali: Dominik Palkovič (kvarta), Silvia Bebková (kvarta), Simona Matejková (kvarta), Stanislava Kramorišová (kvarta), Sara Grajková (tercia) a Adriana Lepišová (tercia).V okolí Námestia Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši boli rozmiestnené stanoviská s reálne vyzerajúcimi poraneniami. Samozrejme, usporiadatelia preverili naše zručnosti aj v kardiopulmonálnej resuscitácii a teoretických poznatkoch. So všetkými súťažnými úlohami si náš tím vďaka pravidelnej a dôslednej príprave a skúsenostiam p. p. Hujíkovej hravo poradil.

 • Obrazok288

Dňa 9.5.2017 sa regionálnej súťaže Družstiev prvej pomoci zúčastnili žiačky 1.A triedy: Bucová Andrea, Kaločayová Hana, Krupová Ema, Mikulová Katarína, Smrtníková Petra a Valová Katarína. Vo veľkej konkurencii ostatných stredných škôl a aj dvoch družstiev zo strednej zdravotníckej školy obsadili pekné 4. miesto.

 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Chemická olympiáda kategória D

Dňa 27. 4. 2017 sa v Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 53. ročník krajského kola Chemickej olympiády kategórie D. Chemickej olympiády sa zúčastnilo 25 študentov z 16 ZŠ a 3 gymnázií. Všetci študenti boli úspešní riešitelia, ale tí najlepší boli v poradí:

 1. Maroš Matula – ZŠ s MŠ Lúčky
 2. Matúš Grieš – ZŠ s MŠ Demänovská ulica Liptovský Mikuláš
 3. Martina Chabadová – Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin

Všetkým študentom srdečne blahoželajú organizátori súťaže.

 • DSC_0062-1
 • DSC_0079-4
 • DSC_0087-6
 • DSC_0123-10

Z olympiády s medailami

Minulý týždeň vo štvrtok a piatok sa v Trnave a jej okolí uskutočnila olympiáda stredoškolákov pod názvom Gaudeamus igitur. Našu školu reprezentovali študenti v atletike a volejbale. Naši športovci podali veľmi dobré výkony, ktoré sa odzrkadlili aj na ich umiestneniach.

V behu na 100 metrov získala Petra Močáryová 2. miesto a v behu na 200 metrov 3. miestoRomana Ošková sa v skoku do diaľky umiestnila na 3. mieste s dĺžkou 528 cm, čím vytvorila nový školský rekord. V štafete 4 x 100 m získali dievčatá striebornú medailu v zložení: Petra Močáryová, Romana Ošková, Romana Králiková a Michaela Nahálková. Aj švédska štafeta si zaslúžila striebornú medailu (400 m – Michal Kubovčík, 300 m – Michaela Nahálková, 200 m – Peter Hutník, 100 m – Romana Ošková). Vo vrhu guľou Tibor Grešo obsadil 5. priečku a rovnako sa umiestnila Králiková v skoku do výšky. V behu na 400 metrov skončila Nahálková na 6. mieste.

Volejbalisti sa oproti minulému roku posunuli o dve priečky vyššie a vybojovali celkovo 6. miesto v zostave: Marek Machovec, Zdenek Král, Michal Bohuš (II. B), Dávid Kučkovský (II. A), Andrej Gažo, Matej Mrázik (III. B), Adam Buvala (IV. B) a Tomáš Lizúch (IV. A). Ďakujeme aj volejbalovému klubu Rachmaninka LM za prípravné zápasy.

Všetkým našim reprezentantom gratulujeme!

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Študenti roztočili svoje mozgové závity

 

Dňa 26. apríla 2017 sa žiaci našej školy: Martin ČAJKA (kvarta)Rebeka ŠKÁCHOVÁ (sekunda) zúčastnili regionálneho kola IQ OLYMPIÁDY na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže je MENSA Slovensko a regionálne kolo sa konalo pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára. Postúpilo naň 80 najúspešnejších žiakov zo školských kôl (maximálne dvaja z jednej školy) Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Martinovi ČAJKOVI sa podarilo dostať medzi 20 postupujúcich na celoštátne finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2017 na Oravskom hrade.

Všetkým zapojeným žiakom blahoželáme za pekné výsledky, ktoré dosiahli v školskom kole (škoda, že mohli postúpiť len dvaja zo školy:( )! Martinovi budeme držať palce!

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov 5. – 9. ročníkov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Celkom sa do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov.

Predmetová komisia matematiky

 • 20170426_081455
 • 20170426_090932
 • 20170426_123720
 • IQV2
 • image2

 

Študenti zvíťazili v Stredoškolskom brannom súboji - 7. apríla 2017

Dňa 7. apríla 2017 sa skupina žiakov tretieho ročníka zúčastnila súťaže „Stredoškolský branný súboj“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Súťaž okrem fyzickej zdatnosti súťažiacich preverila aj ich vytrvalosť, topografické znalosti, strelecké schopnosti, vedomosti z oblasti histórie armády SR a schopnosť podať základnú zdravotnú pomoc zranenému či zorientovať sa v zadymenom priestore. Organizátori pripravili súťaž do najmenších detailov, dokonca aj upršané a studené počasie evokovalo zážitok ozajstného vojenského výcviku.
V konkurencii škôl Žilinského kraja sa našim chlapcom darilo. Premožiteľa nenašli na zdravotníckom ani topografickom stanovišti. Výborný výsledok si odniesli aj zo súčtu disciplín, ktoré boli zamerané na ich fyzickú zdatnosť a vytrvalosť. Nedali sa zahanbiť ani pri streľbe z krátkej i dlhej zbrane a ani pri vedomostnom teste.
Chlapci si zo súťaže odniesli celkovo prvé miesto, k čomu im gratulujeme. Popri rôznych spomienkových predmetoch získali aj hlavnú cenu súťaže – možnosť zúčastniť sa začiatkom júla na skutočnom vojenskom výcviku v armádnom zariadení Lešť. Získať hmotnú cenu je síce príjemné, ale získať zážitok je oveľa trvácnejšie.
Ešte raz chceme našim súťažiacim úprimne zablahoželať. Súťaže sa zúčastnili: Ján Revaj z III. B, Patrik Jambrich, Adrián Kňazovický, Michal Bartoš a Peter Hutník z III. A. Poďakovanie patrí aj ich povzbudzujúcim spolužiakom, ktorí spolu s nimi celý deň absolvovali: Adam Husák, Tomáš Slaný a Samuel Babic z III. A.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády - 14. februára 2017

14. februára 2017 sa v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali:

Kategória C:  1.miesto Dominik Palkovič (kvarta) - postupuje na krajské kolo

Kategória E:  1. miesto Matej Droppa (sekunda) - postupuje na krajské kolo

                   3. miesto Matej Stehlík (sekunda)

Kategória F: 4. miesto Sofia Lacová (príma)

                  5. miesto Adam Droppa (príma)

Gratulujeme! PK DEJ

Maturita v knižnici - 16. februára 2017

Dňa 16. februára 2017 sa v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 12. ročník súťažného kvízu Maturita v knižnici. Naše študentky Zuzana Dyrčíková zo IV. A a Anna Brisudová zo IV. B sa umiestnili na 1. mieste. Súťažného kvízu sa zúčastnilo 11 družstiev zo 6 stredných škôl.

Gratulujeme!  PK SJL

 • P2100017

 

Naši lyžiari opäť víťazili - 2. 2. 2017

Dňa 2. februára 2017 sa v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina konali lyžiarske preteky Majstrovstvá žiakov stredných škôl. Našu školu reprezentovali Soňa Lorenčíková (kvinta), Tereza Antolová (I.B), Martina Antošková (septima), Viktória Dočekalová (sexta), Filip Geib (septima) a Tomáš Košík (II.B). Po minuloročnom celkovom víťazstve svoj triumf zopakoval a putovný pohár späť do našej školy priniesol Tomáš Košík. Darilo sa aj ostatným pretekárom, ktorí vo svojich kategóriách taktiež obsadili medailové pozície.

Gratulujeme!!!

viac na stránke www.regionzilina.sk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sárova Bystrica - celoštátne kolo - 24. - 25. 11. 2016

V dňoch 24. - 25. novembra 2016 sa konalo celoštátne kolo Sárovej Bystrice - súťaže mladých moderátorov - redaktorov. Zúčastnila sa ho Anna Brisudová zo IV.B, ktorej odborná porota udelila 3. miesto v II. kategórii (od 19 do 25 rokov).

Srdečne blahoželáme!

 • SarovaBystrica
 • SarovaBystrica2

Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ 2016

Dňa 30. novembra 2016 sa v Ružomberku uskutočnilo krajské kolo v aerobiku žiakov SŠ, na ktorom sa zúčastnili aj naše dievčatá z 1.B triedy: Katarína Húleková, Lenka Kubincová, Ema Pinkošová, Michaela Strižencová, Kristína Sukeľová, Simona Závodná a Kristína Žuffová. Súťažilo sa v  aerobiku, zumbe, tae – be a dance aerobiku. Na slovenské kolo do Trenčína, ktoré sa uskutoční vo februári, postúpili Michaela Strižencová a Kristína Sukeľová.

Všetkým dievčatám ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy, postupujúcim gratulujeme a držíme palce!

 • IMG_20161130_084730
 • IMG_20161130_085825 (1)
 • IMG_20161130_090150
 • IMG_20161130_101550
 • IMG_20161130_113219
 • IMG_20161130_122929
 • IMG_20161130_122935

Náboj Junior - 25. 11. 2016

          Dňa 25. 11. 2016 sa v našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior. Ide o súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V súťaži si zmerali sily aj mladší žiaci našej školy, ktorí obhájili pekné tretie miesto. Výsledkovú listinu zo súťaže a o omnoho viac nájdete tu.

          Táto udalosť nebola len o súťažení. Istým spôsobom to bola aj skúša niektorých našich žiakov, ktorí Náboj na našej škole organizovali. Aj cez rôzne útrapy a problémy sa organizačnému tímu podarilo zvládnuť svoju prácu na jednotku a spokojní boli ako účastníci, tak aj organizátori. 

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

(Za fotky ďakujeme Tomášovi Lizúchovi zo IV. A.)

 • DSC_0797-1
 • DSC_0815-1
 • DSC_0823-1
 • DSC_0841-1
 • DSC_0874-1
 • DSC_0878-1
 • DSC_0880-1
 • DSC_0883-1
 • DSC_0884-1
 • DSC_0889-1
 • DSC_0893-1
 • DSC_0904-1
 • DSC_0918-1
 • DSC_0925-1
 • DSC_0943-1
 • DSC_0944-1
 • DSC_0961-1
 • DSC_0971-1
 • DSC_0973-1
 • DSC_0975-1
 • DSC_0993-1
 • DSC_1004-1
 • DSC_1007-1
 • DSC_1018-1
 • DSC_1034-1
 • DSC_1048-1
 • DSC_1053-1
 • DSC_1065-1
 • DSC_1070-1
 • DSC_1074-1
 • DSC_1078-1

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 25. októbra 2016

Po okresných a krajských kolách vyvrcholila súťaž základných a stredných škôl v cezpoľnom behu celoštátnym finále. Pôvodne sa malo konať v Šamoríne, ale plánovaný projekt narazil na termínové nezhody, a preto sa muselo narýchlo hľadať iné riešenie. Najlepších bežcov z celého Slovenska napokon privítal  v utorok 25. 10. 2016 Liptovský Mikuláš. Žilinský kraj v kategórii študentov SŠ reprezentovalo družstvo našej školy v zložení Michal Kubovčík (sexta), Matej Šiarnik (IV.B) a Roland Hric (IV.B). Na štarte tejto kategórie sa stretlo osem trojčlenných družstiev a víťazi krajských kôl (pokiaľ neboli zároveň členmi víťazného družstva), dokopy 30 bežcov. Najlepší individuálny výsledok dosiahol Michal Kubovčík (9. miesto). O sile nášho družstva vypovedajú aj celkové výsledky:

1. miesto Športové gymnázium Banská Bystrica   (6 bodov)

2. miesto Športové gymnázium Trenčín   (25 bodov)

3. miesto Športové gymnázium Nitra   (26 bodov)

4. miesto Gymnázium M. M. Hodžu Lipt. Mikuláš   (27 bodov)

5. miesto Gymnázium sv. Uršule Bratislava    (33 bodov)

6. miesto Technická akadémia Spišská Nová Ves (45 bodov)

7. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča   (46 bodov)

8. miesto Gymnázium P. Coubertina Piešťany   (47 bodov)

S prihliadnutím na počet bodov sa týmto výsledkom chlapci zaradili na úroveň špecializovaných škôl - športových gymnázií, ktoré majú okrem iného aj neporovnateľne lepšie podmienky na prípravu a tréningový proces ako taký. V porovnaní so školami rovnakého typu prakticky nenašli premožiteľa.

Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, okresu a Žilinského kraja.

výsledky študenti SŠ

 • DSC01791
 • DSC01792
 • DSC01793
 • DSC01794
 • DSC01795
 • DSC01796
 • DSC01797
 • DSC01798
 • DSC01799
 • DSC01801
 • DSC01802
 • DSC01803
 • DSC01804
 • DSC01805
 • DSC01806
 • DSC01807
 • DSC01808
 • DSC01809
 • DSC01810
 • DSC01811
 • DSC01812
 • DSC01813
 • DSC01814
 • DSC01815
 • DSC01816
 • DSC01817
 • DSC01818
 • DSC01819
 • DSC01820
 • DSC01821
 • DSC01822
 • DSC01823
 • DSC01824
 • DSC01825
 • DSC01826
 • DSC01827
 • DSC01828
 • DSC01829
 • DSC01830
 • DSC01831
 • DSC01832

YOUNG DANUBIA CUP 2016

V dňoch od 18. - 19. júna 2016 sa v Bratislave uskutočnili medzinárodné vodácke preteky YOUNG DANUBIA CUP 2016 pre mladých športovcov do 23 rokov. Uvedeného podujatia sa zúčastnil aj náš žiak Miroslav Kořínek z tercie, ktorý v kategórii "C1 under 16" obsadil pekné 3. miesto a odniesol si domov bronzovú medailu.

Srdečne blahoželáme! 

 • WP_20160622_17_36_19_Pro
 • WP_20160622_17_44_45_Pro

 

Pangea 2016

V týždni od 4. apríla 2016 do 8. apríla 2016  sme sa opäť zapojili do matematickej súťaže Pangea.

Súťaž si dáva za cieľ prispieť k rozvoju vzťahu žiakov k matematike, motivovať ich, aby sa venovali tomuto výnimočnému predmetu, ako aj porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách celého sveta.

Tento rok sa zapojilo vyše 53 tisíc žiakov zo Slovenska a z toho 8802 v Žilinskom kraji.

Súťaž je určená žiakom základných škôl (7. – 9. ročník), stredných škôl (1. – 3. ročník), osemročných gymnázií (sekunda – septima) a štvorročných gymnázií (1. – 3. ročník) a na našej škole sa jej zúčastnili všetci žiaci z daných kategórií, čo je 292 žiakov. Snahou je, aby prekonali odpor či strach voči matematike a precvičili si logické myslenie.

Najúspešnejšími v jednotlivých kategóriách sa stali:

Kategória 7. ročník – sekunda:

Adam ĎURICA (2. miesto v Žil. kraji, 16. miesto na Slovensku) – Postup na celoslovenské finále do Bratislavy,

Dominika KELLOVÁ (9. miesto v Žil. kraji),

Adriana LEPIŠOVÁ (9. miesto v Žil. kraji),

 

Kategória 8. ročník -  tercia:

Martin NAHÁLKA (16. miesto v Žil. kraji),

Dávid CHOMO (16. miesto v Žil. kraji),

 

Kategória 9. ročník – kvarta:

Simona HAZUCHOVÁ (2. miesto v Žil. kraji, 9. miesto na Slovensku) - Postup na celoslovenské finále do Bratislavy,

 

Kategória 1.ročník SŠ:

Jaroslav KAČMARČÍK (3. miesto v Žil. kraji),

Dávid OBERT (7. miesto v Žil. kraji),

Jakub TUCHYŇA (16. miesto v Žil. kraji),

 

Kategória 2. ročník SŠ:

Andrej GAŽO (4. miesto v Žil. kraji) - Postup na celoslovenské finále do Bratislavy,

Matej MRÁZIK (4. miesto v Žil. kraji) - Postup na celoslovenské finále do Bratislavy,

Natália GROLMUSOVÁ (12. miesto v Žil. kraji) ,

 

Kategória 3. ročník SŠ:

Matúš GEJDOŠ (6. miesto v Žil. kraji) ,

Ivan CHOVAN (9. miesto v Žil. kraji) ,

Tomáš LIZÚCH (13. miesto v Žil. kraji).

 

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a postupujúcim na celoštátne finále držíme palce!

 

Spievam po francúzsky - 8. apríla 2016

Dňa 8. apríla 2016 sa z hudobnej siene Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline ozývali slová moderných francúzskych piesní, ktoré si pripravili študenti rôznych škôl zo Žilinského kraja. Medzi nimi boli aj naši spolužiaci: Andrea Jurgošová (spev), Ján Lizúch (gitara) a Daniel Zvara (bongo) zo Sexty.
     Za pomoci pani profesorky Jozefkovej a pani profesorky Hikovej spoločne pracovali na rockovej piesni populárnej francúzskej  kapely BB Brunes s názvom Dis-moi a s podporou ostatných francúzštinárov zo Sexty zamierili na pódium. Svojím výkonom sa určite zapísali do srdca nejedného pozorovateľa, ktorý si musel prinajmenšom poklopkávať nohou. S dobrým pocitom z predvedeného výkonu mohli zísť schodíkmi z javiska a posadiť sa medzi ostatných početných divákov.
     Spolu sa súťaže zúčastnilo 33 spevákov, speváčok a kapiel a okrem úrovne francúzštiny sa hodnotil aj spev, výber piesne z vopred určeného zoznamu a vlastná interpretácia. Postupne sa predviedli veľmi silní konkurenti a hoci sa našim spolužiakom umiestniť nepodarilo, boli sme na nich právom hrdí. Predviedli v tento deň jedno úžasné vystúpenie, využili príležitosť reprezentovať seba i našu školu a ukázať svoje jazykové a hudobné schopnosti.
     Súťaže sa už po tretíkrát zúčastnil aj minuloroční absolventi nášho gymnázia Matúš Hrnčiar, Lenka Felcanová a Gabriela Grusková, ktorým sa v kategórii od 18 rokov poradilo umiestniť na peknom 5. mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.
     Merci et à la prochaine fois

Anna Majerníčková (sexta)

{gallery}Web/foto15-16/spievampofrancuzsky2016/gallery}

Máme majstrov kraja vo volejbale 2015/2016

Za výnimočný úspech možno považovať výsledok volejbalového družstva študentov, ktorí sa po víťazstvách v dvoch predchádzajúcich kolách nominovali na krajské kolo vo volejbale študentov SŠ. Vo štvrtok 21. apríla 2016 sa stretli pod vysokou sieťou s volejbalistami zo Žiliny, Čadce, Sučian a Tvrdošína, aby si zmerali sily a zabojovali o postup do celoštátneho kola. Naši volejbalisti predviedli výborné výkony, po náročných súbojoch zdolali všetkých svojich súperov a stali sa tak po prvý raz majstrami Žilinského kraja. Družstvo v zložení: Dávid Kučkovský (I.A), Marek Machovec, Michal Bohuš (obaja I.B), Tomáš Kasanický, Matej Mrázik (obaja II.B), Tomáš Lizúch (III.A), Adam Buvala, Tibor Grešo (obaja III.B), Jakub Nemec, Peter Špirec, Matej Florek (všetci IV.A), Leonard Pavlovič (IV.B) pod vedením p.p. Žuffu tak postúpilo do celoštátneho finále.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

výsledky turnaja

 • KKvolejbal

Krajské kolo Chemickej olympiády 2016

Dňa 21.4.2016 sa v Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 52. ročník Krajského kola Chemickej olympiády v kategórii D. KK CHO sa zúčastnilo 31 žiakov z 23 škôl Žilinského kraja. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. 

Výsledky sú nasledovné:

1.miesto: Martin Cvacho, ZŠ a MŠ O. Štefku Varín

2. miesto: Katarína Franková, ZŠ s MŠ Stará Bystrica

3. miesto: Juraj Jánošík, ZŠ Ul. Čsl. Brigády Liptovský Mikuláš

Organizátori a členovia KK CHO kategória D všetkým súťažiacim srdečne blahoželajú.

Výsledky okresného kola matematickej olympiády - 5. apríla 2016

Dňa 5. apríla 2016 sa na Mestskom úrade v L. Mikuláši konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8, ktorého sa zúčastnili úspešní riešitelia domáceho kola.

Spomedzi zúčastnených žiakov sa výborne darilo nasledovným žiakom našej školy:

GONŠENICOVÁ Katarína (príma)- kat. Z6 ,

ŠIŠKOVÁ Beáta (príma)- kat. Z6,

ČAJKA Martin (tercia) – kat. Z8,

GÁBOR Ján (tercia) – kat. Z8.,

ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi  najvyššej súťaže pre dané kategórie.

Podrobné výsledky nájdete na stránke organizátora.

Srdečne BLAHOŽELÁME!