Monitoring vodného toku Smrečianka

     Voda je prostredím, na ktoré sa viaže priamo či nepriamo existencia všetkých živých tvorov našej planéty. Človek svojou činnosťou vnáša do vodných ekosystémov znečistenie, mnohé vodné živočíchy tak strácajú prirodzené podmienky, nemôžu plniť svoje funkcie a hynú. Do akej miery sú porušené prirodzené vlastnosti vody  je možné zistiť 2 spôsobmi, jedným z nich je chemický rozbor (ukazuje, aké je chemické zloženie skúmanej vzorky vody) a druhým je biomonitoring (zisťovanie prítomnosti vodných živočíchov, ktoré sú v rôznej miere citlivé na vodné znečistenie).

     Naši prváci a kvintáni sa v rámci predmetu Biologické poznávanie prírody zúčastnili monitoringu vodného toku Smrečianka v pondelok 20. 5. 2013. Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom zo strany študentov, ktorí sa okrem príjemného pobytu v prírode naučili získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje na určenie kvality vody. Zvlášť cenný bol pre nich odchyt vodných bezstavovcov – našli sme napr. larvy pošvatiek, podeniek, potočníkov, kriváky, žížavice, pijavice, ploskule  a vodné ulitníky. Naše analýzy ukázali, že Smrečianka vykazuje I. až II. triedu kvality vody, čo je veľmi čistá až čistá voda. Akciu pripravili PK biológie a PK chémie.

Additional information