Žiacka školská rada

Valentínska pošta

Dňa 14. 02. sa na našej škole uskutočnilo rozdávanie valentínskej pošty. Počas pondelka a utorka mali študenti možnosť vhodiť svoj odkaz do škatule na vrátnici. Mali tak šancu ukázať svojim spolužiakom, že im na nich záleží. Mnohí túto šancu využili a potešili tak svojich kamarátov. Poslali im milý odkaz alebo čokoládu. Dostávanie valentínok neobišlo ani niektorých učiteľov. Veríme, že akcia bola úspešná a stane sa z nej pekná každoročná tradícia.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto17-18/ValentinPosta18

Additional information