Školský rok 2018/19

Rozlúčka s maturantmi - 10. mája 2019

V piatok 10. mája 2019 sme sa lúčili s našimi maturantmi. Naposledy zasadli do lavíc gymnázia, aby dostali posledné koncoročné vysvedčenia, rozlúčili sa s ostatnými žiakmi posledným bujarým pochodom po hlavnej chodbe a následne sa oficiálne rozlúčili s učiteľským zborom. Symbolickým zvonením sme každého vyprevadili na akademický týždeň, po ktorom ich 20. - 23. mája 2019 čakali ústne maturitné skúšky. 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto18-19/RozluckaSMaturantmi19/ 

 

Additional information