Maturitné skúšky a vysvedčenia - máj 2004

Priebeh maturitných skúšok v školskom roku 2003/2004.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto03-04/Maturity04

 

Odovzdávanie maturitných vysvedčení na mestskom úrade bývalým predsedom vlády Ing. Mikulášom Dzurindom, CSc.a primátorom mesta MUDr. Alexandrom Slafkovským.

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto03-04/Maturity04/odovzd.vysv

Additional information