3D párty - 19. 6. 2004

V priestoroch areálu školy sa uskutočnila záhradná 3D-párty pre študentov školy organizovaná študentskou radou.    

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://gymlm.sk/images/Web/foto03-04/3d

Additional information